• Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur op 06 51 299 647.
  • Gratis Quick Scan bij u op locatie.
  • Register Adviseur Business Valuation.
  • Onafhankelijk - Betaalbaar - Hoge kwaliteit - 30 jaar ervaring.
  • Referentie van Register Accountant.

Disclaimer

Alhoewel Couteaux Business Valuation B.V. alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, op zorgvuldige wijze en naar beste weten samenstelt, staat Couteaux Business Valuation B.V. op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Couteaux Business Valuation B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de verstrekte informatie. De gebruiker van de door Couteaux Business Valuation B.V. verstrekte informatie wordt dan ook met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar te allen tijde te controleren of ons te vragen naar de toepasselijkheid in uw situatie. Tevens dient u bij gebruik van onze informatie akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden.